Nolleboken

Nollans vägledning Nolleboken

Det sägs att vägledningen har gått i arv flera generationer, fyllts på år efter år för att varje år bli allsmäktigare (men inte allsmäktigare än TackLING själva) så att Nollan kan ha en så bra grund för starten till universitetet som möjligt. Skriften är skapad med allsmäktigt svett, blod och tårar från allsmäktiga TackLING.

Läs den väl Nollan, så kommer du vara rustad för resten av din tid på LiU.