NolleBoken

Nollepengen

För att Nollan inte ska tröttna på att bara räkna matte under Nolle-P, kommer det att erbjudas en rad av olika allsmäktiga event. Om Nollan väljer att köpa Nollepengen kommer Nollan kunna gå på dessa. I nollepengen ingår följande event.

Allsmäktiga TackLING tycker verkligen Nollan ska gå på dessa event eftersom det kommer vara kul men framför allt roligt. Det är även ett ypperligt tillfälle att lära känna sina nya klasskamrater. Utöver de eventen i Nollepengen kommer det finns möjligthet att gå på andra många andra event som betalas separat. För att göra Nolle-P smidigt erbjuds därför Nollan att köpa Nollepengen redan nu. Det kommer även gå att köpa den på plats.

Här kommer information för att betala för nollepengen innan Nolle-P har startat. I betalningen ska Nollan skriva sitt liu-id, namn, personnummer. Ex: andex475, Anders Exempelsson, YYMMDD-XXXX. Information för hur Nollan skaffar sitt Liu.id finns på “Första dagen” fliken på denna hemsida. Betalningen sker till [tel]