SCHEMA KA1

Se Länk till Timeedit för universitetets lektioner

Måndag 16/8

Tisdag 17/8

09.30 område C4 – Samling

Onsdag 18/8

15.10-18.00 Parkering bakom C-huset – Stadsvandring 

Torsdag 19/8

12.00 CMarader – digitalt

17.30-18.30 Campus C-huset – På spåret

19.00 Lingformation – digitalt

Fredag 20/8

12.00 SportY – digitalt

Lördag 21/8

09.30 – 13.00 Område A8 -Expedition Ryd

17.45 – 22.00 Hobentält 3 – Hoben

Söndag 22/8

13.30 – 15.30 C-huset R36 – Pluggstuga

Måndag 23/8

12.00 På driften – digitalt 

Tisdag 24/8

(17.45 grupp 2) (18.15 grupp 1) – 21.00 område C4 – cykelfest

12.00 Gissafadderiet – digitalt

Onsdag 25/8

10.00 – 10.15 Område A6 – MorgonsamLING

12.00 SångLING – digitalt

16.30 – 19.00 Område D6 – 4kamp

Torsdag 26/8

12.00 MusicGF – digitalt

Fredag 27/8

18.00 – slut Område D3 – BeachLING

Lördag 28/8

14.35 – 16.20 uppsamling blå havet – paintball

Söndag 29/8

Måndag 30/8

Tisdag 31/8

Onsdag 1/9

19.00 – 22.00 Kårhuset Kollektivet – Finsittning

Torsdag 2/9

Fredag 3/9

Lördag 4/9

Söndag 5/9

Evenemang listade samt uppdelade i fysiska och digitala event.

fysiska evenemang

18/8 Stadsvandring kl 15:10 – 18:00 Start parkering bakom C-huset

19/8 På Spåret kl 17:30 – 18:30 Campus C-huset

21/8 Expedition Ryd kl 09:30 – 13:00 Område A8

21/8 Hobensittning kl 17:45 – 22:00 Hobentält 3

22/8 Pluggstuga kl 13:30 – 15:30 C-huset Klassrum R36

24/8 Cykelfest grupp 2: kl 17:45 – 21:00 Område C4

24/8 Cykelfest grupp 1: kl 18:15 – 21:00 Område C4

25/8 MorgonsamLING kl. 10.00 – 10.15 Område A6

25/8 4-kamp kl 16:30 – 19:00 Område D6

27/8 BeachLING kl 18:00 – slut Område D3

28/8 Paintball kl 14:35 – 16:20 uppsamling blå havet

1/9 Finsittning kl 19:00 – 22:00 Kårhuset Kollektivet

digitala evenemang

CMarader 19/8 12:00

Lingformation 19/8 19:00

SportY 20/8 12:00

På Driften 23/8 12:00

GissaFadderiet 24/8 12:00

SångLing 25/8 12:00

MusicGF 26/8 12:00