FAQ

Hur blir mottagningen i och med covid-19?

Folkhälsomyndigheten rekommendationer kommer att följas för att förhindra smittspridning. Detta innebär att endast grupper om 50 personer kommer att få vara på varje evenemang samtidigt. TackLING kommer göra allt i sin Allsmäktighet för att Nollan ska få ett suveränt Nolle-P trots rådande pandemi.

Det är bra att Nollan deltar i aktiviteter för att lära känna andra Nollan. MEN, har Nollan sjukdomssymptom ska Nollan stanna hemma. 

Är eran nollning som den förnedrande som ibland sker på gymnasiet?

Nej, under Nolle-P pågår ingen förnedring eller pennalism. Nolle-P är till för att Nollan ska få så bra start på universitetet som möjligt.