SCHEMA EL1

Se Länk till Timeedit  för universitetets lektioner

Måndag 16/8

Tisdag 17/8

10.50 område C7 – Samling

Onsdag 18/8

15.10-18.00 Amfi/Blå havet – Stadsvandring 

Torsdag 19/8

12.00 CMarader – digitalt

17.30-18.30 Campus C-huset – På spåret

19.00 Lingformation – digitalt

Fredag 20/8

12.00 SportY – digitalt

Lördag 21/8

13.30 – 17.00 Område A1 -Expedition Ryd

18.00 – 22.00 Hobentält 5 – Hoben

Söndag 22/8

13.30 – 15.30 C-huset R34 – Pluggstuga

Måndag 23/8

12.00 På driften – digitalt 

Tisdag 24/8

10.00 – 10.15 Område A6 – MorgonsamLING

(17.45 grupp 2) (18.15 grupp 1) – 21.00 område D6 – cykelfest

12.00 Gissafadderiet – digitalt

Onsdag 25/8

12.00 SångLING – digitalt

Torsdag 26/8

12.00 MusicGF – digitalt

16.30 – 19.00 Område D6 – 4kamp

Fredag 27/8

Lördag 28/8

08.45 – 10.30 uppsamling blå havet – paintball

18.00 – slut område D3 – BeachLING

Söndag 29/8

Måndag 30/8

Tisdag 31/8

Onsdag 1/9

18.30 – 21.30 Kårhuset Kollektivet – Finsittning

Torsdag 2/9

Fredag 3/9

Lördag 4/9

Söndag 5/9

Evenemang listade samt uppdelade i fysiska och digitala event.

fysiska evenemang

18/8 Stadsvandring kl 15:10 – 18:00 Start Amfi/Blå havet

19/8 På Spåret kl 17:30 – 18:30 Campus C-huset

21/8 Expedition Ryd 13:30 – 17:00 Område A1

21/8 Hobensittning kl 18:00 – 22:00 Hobentält 5

22/8 Pluggstuga kl 13:30 – 15:30 Klassrum R34

24/8 MorgonsamLING kl 10:00 – 10:15 Område A6

24/8 Cykelfest grupp 2 kl 17:45 – 21:00 Område D6

24/8 Cykelfest grupp 1 kl 18:15 – 21:00 Område D6

26/8 4-kamp kl 16:30 – 19:00 Område D6

28/8 Paintball kl 08:45 – 10:30 Uppsamling blå havet

28/8 BeachLING kl 18:00 – slut Område D3

1/9 Finsittning kl 18:30 – 21:30 Kårhuset Kollektivet

digitala evenemang

CMarader 19/8 12:00

Lingformation 19/8 19:00

SportY 20/8 12:00

På Driften 23/8 12:00

GissaFadderiet 24/8 12:00

SångLing 25/8 12:00

MusicGF 26/8 12:00