SCHEMA DI1b

Se Länk till Timeedit för universitetets lektioner

Måndag 16/8

Tisdag 17/8

10.30 område C5 – Samling

Onsdag 18/8

15.10-18.00 Parkering bredvid märkesbacken/A-huset – Stadsvandring 

Torsdag 19/8

10.00 – 10.30 Område A6 – MorgonsamLING 

12.00 CMarader – digitalt

19.00 Lingformation – digitalt

Fredag 20/8

12.00 SportY – digitalt

Lördag 21/8

13.30 – 17.00 Område A8 -Expedition Ryd

18.15 – 22.00 Hobentält 1 – München Hoben

Söndag 22/8

13.30 – 15.30 C-huset R42 – Pluggstuga

Måndag 23/8

12.00 På driften – digitalt 

Tisdag 24/8

12.00 Gissafadderiet – digitalt

(Grupp 2 17.45-) (Grupp 1 18.15-) – 21.00 område D8  – Cykelfest

 

Onsdag 25/8

12.00 SångLING – digitalt

Torsdag 26/8

12.00 MusicGF – digitalt

16.30 – 19.00 Område D2 – 4kamp

 

Fredag 27/8

18.00 – slut Område D2 – BeachLING

Lördag 28/8

13.25 – 15.10 Paintball -uppsamling blå havet

Söndag 29/8

Måndag 30/8

Tisdag 31/8

19.00 – 22.00 Ryds herrgård (Hg) – Finsittning

Onsdag 1/9

Torsdag 2/9

Fredag 3/9

Lördag 4/9

Söndag 5/9

Evenemang listade samt uppdelade i fysiska och digitala event.

fysiska evenemang

18/8 Stadsvandring kl 15:10 – 18:00 Start parkering bredvid märkesbacken/A-huset

19/8 MorgonsamLING kl 10:00 – 10:15 Område A6

19/8 På Spåret kl 17:30 – 18:30 Campus C-huset

21/8 Expedition Ryd 13:30 – 17:00 Område A8

21/8 Hobensittning kl 18:15 – 22:00 Hobentält 1

22/8 Pluggstuga kl 13:30 – 15:30 C-huset Klassrum R42 

24/8 Cykelfest grupp 2 kl 17:45 – 21:00 Område D8

24/8 Cykelfest grupp 1 kl 18:15 – 21:00 Område D8

26/8 4-kamp kl 16:30 – 19:00 Område D2

27/8 BeachLING kl 18:00 – slut Område D2

28/8 Paintball kl 13:25 – 15:10 Uppsamling blå havet

31/8 Finsittning kl 19:00 – 22:00 Ryds Herrgård (Hg)

digitala evenemang

CMarader 19/8 12:00

Lingformation 19/8 19:00

SportY 20/8 12:00

På Driften 23/8 12:00

GissaFadderiet 24/8 12:00

SångLing 25/8 12:00

MusicGF 26/8 12:00