Viktiga Länkar

LinTek

Linköpings teknologers studentkår, eller kort och gott LinTek. De bedriver sin verksamhet inom tre områden: Utbildning, gemenskap och framtid. Syftet med LinTek är att se efter studenternas intressen och fungera som gemensam röst för studenterna mot universitetet. För mer information, se deras hemsida.

Studenthälsan

Som student på LiU kan du alltid kostnadsfritt besöka studenthälsan om du vill ha råd kring ditt fysiska eller psykiska välmående. Här kan du även få samtala med professionella som har tystnadsplikt. Om du vill arbeta förebyggande så erbjuder studenthälsan en mängd olika kurser, exempelvis i mindfulness eller hur man förbättrar sin sömn.

Studentportalen

Här kommer du åt alla viktiga funktioner som gäller just för dig som student på LiU. Här kommer du till exempel att registrera dig på alla dina kurser och tentor, se ditt schema, se dina studieresultat med mera.