Nolle-enkäten

Nollan ska ha fått sin Nolle-enkät i god tid före Nolle-P börjar. Nollan ska fylla i enkäten och skicka in den så fort som möjligt!